Walthers Side-Dump Car

[Walthers Side-Dump Car]

Model & Photo by Milt Spanton