Athearn Wrecking Crane

[Athearn Wrecking Crane]

Model & Photo by Milt Spanton