Accurail 34' Open Hopper

[Accurail 34' Open Hopper]

Model & Photo by Milt Spanton